Stop fajčeniu

Webová prezentácia občianského združenia Stop fajčeniu, prostredníctvom ktorej združenie komunikuje svoje aktivity a vyzýva na boj proti fajčeniu a tabakizmu vo všetkých jeho formách a podobách.

Obsah stránok je editovateľný za pomoci redakčného systému ActiveWeb. Prezentácia bola vyhotovená v roku 2003 a tomu zodpovedajú funkčné moduly, grafika a celková architektúra webu. Veríme, že v dohľadnej dobe presvedčíme klienta o potrebe celkového redesignu, aby stránka naozaj zodpovedne plnila svoje vytýčené úlohy.

www.stopfajceniu.sk

Klient: Občianske združenie Stop fajčeniu
Dátum realizácie: október 2003

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria