Trnava

Rozsiahly portál mesta Trnava v modernom a pútavom grafickom prevedení, prehľadnej štruktúre, s množstvom interaktívnych modulov a služieb.

Veľkým prínosom nového portálu je segmentácia obsahu pre presne zadefinované skupiny návštevníkov. Informácie na portály sú tak rozdelené do kategórií Mesto, Občan, Podnikateľ a Návštevník.

Kompletná správa obsahu portálu je riadená prostredníctvom redakčného systému ActiveWeb, ktorý je doplnený o viaceré moduly komunitného charakteru akými sú napr. Ankety, Blogy či Diskusie.

Nechýbajú ani prehľadný Kalendár podujatí, Newsletter, Privátna zóna, resp. Telefónny adresár, Úradná tabuľa, Úradné tlačivá či Podnety od občanov, t.j. moduly, ktoré majú za cieľ pravidelne informovať návštevníkov portálu o službách a dianí v meste.

Celý portál bol optimalizovaný na základe štandardov pre Informačné systémy vo verejnej správe a celý portál je k dispozícii aj v textovej verzii

www.trnava.sk

Klient: Mesto Trnava
Dátum realizácie: máj 2012

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie

  • Adobe ColdFusion
  • MS SQL Server
  • MS Windows Server

Galéria