Tvoj spot

Ďalšia z interných aplikácií určených pre zamestnancov SLSP s cieľom podporiť ich kreativitu, pocit dôležitosti a hrdosť na príslušnosť k najväčšej banke na Slovensku.

Podstatou aplikácie pod názvom Tvoj spot je zber nápadov, ktoré by mohli poslúžiť na vytvorenie nového reklamného spotu SLSP. Súťaž bola rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape bolo možné „len“ pridávanie návrhov (názov spotu, hlavná myšlienka, lokácia, osoby a obsadenie, bodový scenár, ...). V druhej etape prebiehalo bodovanie piatich vybraných spotov pričom každý zo zamestnancov mohol hodnotiť každý zo spotov len raz.

Na účasť v súťaži boli vyzvaní všetci zamestanci SLSP prostredníctvom notifikačného mailu, ktorý obsahoval základné informácie o súťaži a zároveň prihlasovacie údaje do systému.

Cenou pre víťaza súťaže o návrh najlepšieho reklamného spotu je možnosť zahrať si v novom spote, resp. zúčastniť sa na jeho natáčaní. S novým spotom sa neskôr počíta v ďalšej internej komunikácii banky.

Klient: Slovenská sporiteľňa
Dátum realizácie: október 2010

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria