UNDP GEF - PIMS

Pre United Nations Development Programme (UNDP) sme pripravili informačný systém (PIMS - Project Information Management System), ktorý slúži na správu projektov financovaných najväčším svetovým environmentálnym fondom Global Environment Facility (GEF).

Systém podporuje komplexné procesy, ktoré sa používajú pri riadení projektov, pomáha udržiavať informácie a dokumentáciu o projekte v rámci jedného informačného systému.

Sučasťou riešenia je aj komplexný reportovací nástroj umožňujúci managementu udržiadať prehľad o stave jednotlivých projektoch, financiách, plnení termínov a pod.

Klient: UNDP GEF

Použité technológie


Galéria