Združenie abstinentov Slovenska

Prehľadná a graficky príjemne spracovaná webová prezentácia pre Združenie abstinentov Slovenska. Stránka prináša informácie o kluboch, podujatiach a o tom ako sa popasovať so závislosťou na alkohole.

Návštevníci stránky ocenia najmä modul Poradne, prostredníctvom ktorého môžu adresovať svoje otázky vybraným odborníkom. Modul je vytvorený tak, že rešpektuje súkromie pytujúceho sa, čo znamená, že odpovede na jeho otázku nie sú na stránke zverejňované.

Klient: Združenie abstinentov Slovenska
Dátum realizácie: september 2006

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria