1 splátka pre Slovenskú sporiteľňu

9.4.2012

Vyhotovená aplikácia ponúka v podobe jednoduchej kalkulačky efektívny nástroj na zistenie o koľko môže klesnúť celková mesačná splátka dlhov klienta SLSP.

Do kalkulačky je potrebné postupne zadať údaje o aktuálnej výške mesačných splátok, zostatkov pôžičiek, resp. úverov. Po doplnení údajov o mesačnom príjme a počte vyživovaných osôb dôjde k automatickému výpočtu splácania úveru pri požadovanej lehote splatnosti.

Cieľom realizovaných prác bolo funkčné vylepšenie, ale predovšetkým grafické zatraktívnenie pôvodnej konsolidačnej kalkulačky, ktorá slúži na výpočet výhodnejšej splátky pri spájaní viacerých úverov, lízingov, či kreditných kariet do jedného konsolidovaného úveru v SLSP.

Pôvodná konsolidačná kalkulačka je i naďalej užívateľom portálu SLSP k dispozícii ako rozšírená alternatíva aktuálne vyhotovej kalkulačky, ktorá je dostupná na adrese www.1splatka.sk

  • Vybrané referencie
03/2012