Moduly ActiveOffice

Riešenie ActiveOffice obsahuje viacero preddefinovaných modulov, ktorých využitie nájde uplatnenie v spoločnostiach bez rozdielu veľkosti či oblasti pôsobenia.

V prípade, že zákazník potrebuje riešiť iné oblasti podnikateľskej činnosti ako tie, ktoré sú momentálne pokryté už spracovanými modulmi, môžeme v relatívne krátkom čase a za výhodných finančných podmienok vyvinúť nové moduly.

Naše intranetové riešenie ActiveOffice môžeme plne prispôsobiť vašim konkrétnym požiadavkám.