ActiveOffice

 
Intranetové riešenie ActiveOffice ponúka jeho používateľom nástroje na zrýchlenie a zefektívnenie vnútropodnikových procesov, zlepšenie informovanosti, komunikácie a spolupráce v rámci spoločnosti.

Výsledkom zavedenia intranetového riešenia ActiveOffice je zvýšenie produktivity a získanie schopnosti okamžitej reakcie na zmeny v trhovom prostredí.

Kľúčové výhody riešenia

  • Otvorený intranetový systém ActiveOffice plne využíva všetky výhody web technológií. Celá komunikácia na strane používateľa prebieha prostredníctvom štandardného internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, alebo Mozilla Firefox).
  • Navigácia v užívateľskom rozhraní je intuitívna a veľmi jednoduchá. Každý z užívateľov je schopný aktívne využívať všetky výhody poskytnuté systémom ActiveOffice už po krátkom zaškolení.

Implementácia systému ActiveOffice vo vašej firme

ActiveOffice je dostatočne flexibilný systém a je vždy prispôsobený špecifickým požiadavkám konkrétneho zákazníka.

  • Pred samotnou implementáciou vykonajú naši konzultanti procesnú analýzu podnikateľského modelu spoločnosti a následne predložia návrh riešenia, ktorého súčasťou môžu byť aj návrhy na zmenu niektorých procesov prebiehajúcich v rámci podnikateľskej činnosti zákazníka tak, aby bolo implementáciou systému ActiveOffice dosiahnuté čo najväčšie zvýšenie produktivity a zefektívnenie pracovného procesu. 
  • Otvorenosť systému ActiveOffice zaručuje možnosť jeho mnohostranného použitia. Jeho modulárna architektúra umožňuje postupné pridávanie funkcií systému podľa požiadaviek zákazníka. Funkčnosť systému tak môže rásť postupne s rozvojom firmy.

Modulárna architektúra

ActiveOffice disponuje množstvom štandardných modulov, ktoré tvoria základ väčšiny implementovaných riešení a pokrývajú veľkú časť činnosti bežnej spoločnosti.

  • ActiveOffice však nie je uzavretým systémom. Na základe konkrétnych potrieb klienta je možné zmeniť, resp. prispôsobiť funkčnosť jednotlivých modulov podľa jeho potrieb alebo dokonca vytvoriť úplne nové moduly.
  • Na prípravu a vytvorenie nových modulov sa používajú výhradne otvorené web technológie. Každá zmena existujúceho modulu, resp. tvorba nového modulu je preto rýchla a finančne nenáročná.

Inštalácia

Inštalácia systému u zákazníka a jeho prípadné zmeny nie sú náročnou záležitosťou. Stačí ak má používateľ na svojom počítači nainštalovaný štandardný internetový prehliadač. Tým pádom odpadá nutnosť inštalácie a spravovania akýchkoľvek nových klientských programov na počítačoch jednotlivých používateľov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte záujem o viac informácií? Chcete vedieť či je ActiveOffice vhodným riešením pre váš firemný intranet a aké výhody prinesie implementácia tohto riešenia vašej organizácii?

Naši projektoví manažéri vám radi odpovedia na všetky vaše otázky a navrhnú optimálne riešenie. Neváhajte a ihneď nás kontaktujte.