ActiveProcurement napomáha k transparentnosti vo verejnom živote

7.5.2015

V uplynulých dňoch Transparency International Slovensko (TIS) zverejnila výsledky svojho prieskumu, v rámci ktorého sa rozhodla overiť reálnu transparentnosť sledovaných verejných inštitúcií.

Víťazom realizovaného prieskumu sa stali Lesy SR, ktoré sú tak aj vďaka používaniu informačného systému ActiveProcurement najtransparentnejšou verejnou firmou na Slovensku.

ActiveProcurement - riešenie pre transparentnosť vo verejnom živote

Informácie potrebné pre vyhodnotenie získaných údajov pochádzali z webových stránok spoločností, z portálov Úradu pre verejné obstarávanie a tender.sme.sk a tiež cez infožiadosti.

V prieskume sa vyhodnocovali hospodárske ukazovatele spoločností, ich komunikácia a zverejňovanie, spôsob obstarávania, personalistika, spôsob poskytovania dotácií, etika a charita. Z  hľadiska hospodárskych ukazovateľov posudzoval TIS zverejňovanie výročných správ, výkonnostných plánov na aktuálny rok a  iných kľúčových hospodárskych dokumentov.

Vo veľkej miere sa prihliadalo tiež na mieru a  spôsob komunikácie s  občanmi, zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, dostupnosť informácií o manažmente a mieru prijímania zamestnancov cez výberové konanie.

Jedným z mimoriadne dôležitých kritérií analýzy TIS bolo tiež verejné obstarávanie. A práve na zabezpečenie procesov verejného obstarávania používajú Lesy SR už niekoľko rokov nami navrhnutý a vyvinutý informačný systém pre verejné obstarávanie ActiveProcurement.

Informačný systém pre verejné obstarávanie Lomtec ActiveProcurement je v súčasnosti najkomplexnejším softvérom pre verejné obstarávanie. Účinne podporuje všetky nevyhnutné činnosti a procesy v rámci verejného obstarávania s cieľom dosiahnuť väčšiu efektívnosť a transparentnosť. Používanie ActiveProcurementu výrazným spôsobom skracuje čas, unifikuje a  štandardizuje postupy realizácie obstarávaní/verejných obstarávaní v rámci subjektov a organizácií.

Viac o realizovanom prieskume je možné si prečítať na stránkach Transparency International Slovensko.