Ako pracujeme

Všetky nami realizované projekty sú riadené na základe dôsledného dodržiavania projektovej metodológie.

Vďaka precízne organizovanému procesu a dokumentačným projektovým metódam zaručujeme dodanie vysoko kvalitných riešení na čas a v rámci dohodnutého rozpočtu.

Jednotlivé fázy projektu

 • Požiadavky klienta
 • Návrh riešenia
 • Implementácia
 • Testovanie a spustenie
 • Vyhodnotenie a podpora

Požiadavky klienta

V tejto fáze veľmi úzko spolupracujeme s klientom.

 • Špecifikácia požiadaviek
 • Definícia cieľa a rozsahu
 • Plán projektu
 • Upresnenie rozpočtu
   

Výsledkom tejto fázy projektu je dokument Špecifikácia požiadaviek, ktorého súčasťou sú:

 • Funkčná špecifikácia riešenia
 • Požiadavky na užívateľské rozhranie
 • Technická špecifikácia riešenia
 • Požiadavky na obsah a na zdroje obsahu
 • Požiadavky na bezpečnosť
 • Požiadavky na marketing a budovanie značky (grafický design)
 • Procesné požiadavky (náväznosť na firemné procesy)
 • Integračné požiadavky (náväznosť na iné systémy)
 • Ciele riešenia, ktoré riešenie musí rešpektovať a splniť
 • Rozsah riešenia
 • Očakávania klienta
 • Riziká riešenia a ich minimalizácia
 • Podrobný plán projektu popisujúci jednotlivé fázy, ich časovú súslednosť a výstupné dokumenty

Návrh riešenia

Slúži ako detailná projektová dokumentácia pre realizáciu ďalších fáz projektu.

 • Funkčný návrh
 • Návrh databázy (databázový model)
 • Návrh užívateľského rozhrania
 • Špecifikácia obsahu
 • Návrh bezpečnosti
 • Špecifikácia dokumentácie
 • Plán (testovania, implementácie, dokumentácie, infraštruktúry, školení, vývoja obsahu, verzií)

Implementácia

Fáza implementácie zahŕňa, v závislosti od typu riešenia, nasledujúce činnosti:

 • Programovanie modulov
 • Vývoj rozhrania
 • Integrácia obsahu
 • Integrácia riešenia
 • Systémová integrácia
 • Dokumentácia
 • Plán údržby a podpory

Testovanie a spustenie

V tejto fáze bude riešenie dôkladne testované na výkon, funkčnosť a bezpečnostnú integritu. Pracovníci klienta budú vyškolení na prácu s aplikáciou.

 • Testovanie systému
 • Bezpečnostný audit
 • Tréning
 • Spustenie systému

Zhodnotenie a podpora

Naša práca nekončí po spustení riešenia do ostrej prevádzky. Spolu s klientom spracujeme zhodnotenie projektu a poskytneme podporu a údržbu aplikácie.

 • Zhodnotenie riešenia
 • Podpora a údržba