Analýza DMS pre klienta v oblasti energetiky

18.3.2013

V uplynulých dňoch sme zrealizovali rozsiahlu analýzu existujúceho DMS systému a prostredia infraštruktúry pre klienta v oblasti energetiky.

Súčasťou vykonávaných analytických prác bol zároveň prieskum a analýza dostupných alternatívnych DMS riešení a porovnanie ich možností po funkčnej, technickej, finančnej a licenčnej stránke.

Analýza bola vykonávaná s ohľadom na existujúcu infraštruktúru HW a SW vybavenie klienta. Predmetom analýzy bola tiež analýza business procesov a interakcie koncových používateľov súvisiacich s prostredím DMS.