Autoclusters – Inovácie v automobilovom priemysle

1.3.2011

Lomtec.com spolupracoval, prostredníctvom poskytnutia technológie, pri organizovaní projektu Autoclusters.

Cieľom projektu Autoclusters bolo prispieť k zbližovaniu univerzít, výskumných ústavov a inštitúcií, malých a stredných podnikov, podporovať možnosti krajín Európskej únie, ako aj kandidátskych krajín, aby pripravili a vytvorili prvú automobilovú sieť v juhovýchodnej Európe.

Projekt sa orientoval na zlepšenie inovačných kapacít v regióne, zlepšenie technológií a prenosu poznatkov z oblasti vedy a výskumu do praxe, čo prispieva k zlepšeniu inovačného cyklu. Sústreďoval sa na získanie konkrétnych výsledkov a reflektuje hlavné výzvy, ktoré sú špecifické pre región juhovýchodnej Európy, a zároveň totožné pre celé územie Európske únie.