Predpripravené aplikácie ActiveWeb

Rýchly skok na sekciu:

Funkcie ActiveWebu (PDF, 830 kb)
Základné funkcie ActiveWebu nájdete na tejto stránke.
 
Legenda:
funkcia v základnej konfigurácii produktu
možnosť dokúpiť funkciu
nepodporovaná funkcia
Predpripravené aplikácie
Katalóg produktov        
Univerzálny a komplexný nástroj na tvorbu a aktualizáciu internetového katalógu produktov či služieb s možnosťou logického a prehľadného zaradenia produktov do konkrétnych produktových radov (kategórií). funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Tvorba a správa katalógu produktov (možnosť hromadného importu produktov z MS Excel, či iných štrukturovaných formátov) funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Tvorba a správa neobmedzeného počtu produktových kategórií funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Pridávanie a editácia neobmedzeného počtu produktov funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Možnosť integrácie kriteriálneho vyhľadávania na základe zvolených filtrovacích parametrov funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Podpora viacjazyčnosti, prípadne tvorby rôznych katalógov pre rôzne krajiny funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Detailné informácie o produktoch:
 • Názov produktu
 • Identifikačný kód
 • Typ
 • Značka
 • Distribútor
 • Skrátený popis (použiteľný v zozname produktov na stránke)
 • Podrobný popis
 • Popisné / Numerické / Filtrovacie parametre
 • Cena produktu (vo viacerých menách) – aktuálna, bežná, doporučená
 • Stanovenie hodnoty DPH
 • Hmotnosť tovaru (kvôli výpočtu poštovného)
 • Možnosť definovať rôzne (napr. farebné) prevedenia produktu
 • Galéria obrázkov produktu
 • Možnosť priradenia príbuzných (súvisiacich) produktov ku každému produktu
 • Zvýhodnenie vybraných produktov publikovaním na titulnej stránke internetového obchodu (zákazník ich teda vidí ako prvé) + načasovanie zobrazenia produktu na titulnej stránke
 • Poradie v zozname produktov na stránke,
 • Možnosť zaradenia produktu do viacerých produktových kategórií
 • Možnosť aktivácie / deaktivácie
funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
 
Direct mail / Newsletter

ActiveWeb obsahuje výkonný nástroj pre tvorbu a správu newsletterov a ich prijímateľov a nasledovnými vlastnosťami:

 • Úžívateľsky prívetivý spôsob vytvárania nových newsletterov
 • Možnosť jednoduchého nezávislého vytvárania a aktualizácie mailing listov (zoznamov prijímateľov) a samotných newsletterov
 • Štatistiky (kedy bol newsletter poslaný, komu bol odoslaný – počet a prehľad prijímateľov, kedy kto e-mail otvoril)
 • Lepšia orientácia v mailing listoch (zoznamoch prijímateľov)
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Práca s mailing listom (zoznamom prijímateľov newslettra):
 • Možnosť priradiť k nemu skupinu recipientov (možný import e-mailových adries z CSV, XLS)
 • Možnosť definovať, či ide o HTML, alebo TXT príjemcu
 • Kriteriálne vyhľadávanie recipientov (podľa e-mailu, príslušnosti k mailing listu, resp. podľa toho, či ide o HTML alebo TXT príjemcu)
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Práca s newsletterom:
 • Definovanie názvu newslettera
 • Formát (HTML, text, alebo oboje) – s ohľadom na jeho obsah a na jeho prijímateľov
 • Podpora používania existujúcich šablón alebo načítania nových z externého zdroja (URL alebo PC)
 • Možnosť zadať e-mail, z ktorého sa bude newsletter posielať
 • Možnosť zadať kontaktné údaje organizácie do päty newsletteru (niečo ako preddefinovaný elektronický podpis)
 • V päte e-mailu je automatický unsubscribe link (umožňuje prijímateľom odhlásiť sa z prijímania newslettera)
 • Samotný newsletter je možné editovať v HTML (WYSIWYG editor), resp. v textovom input poli
 • Možnosť poslať testovací newsletter na jednu e-mailovú adresu a tiež skontrolovať preview (náhľad) každého newsletteru
 • Možnosť naplánovať dátum a čas pre poslanie newsletteru
 • Sledovanie histórie newslettera
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
 
Riadenie formulárov
ActiveWeb plne podporuje zber dát z formulárov na web stránke. V zásade je možné dáta z každého vyplneného formuláru presmerovať do tohto úložiska dát. Počas vytvárania formulára systém automaticky vytvára Submit kód zabezpečujúci odosielanie formulára. Tvorcovi web stránky stačí skopírovať túto malú časť kódu do zdrojového kódu formulára. Tým sa zabezpečí presmerovanie odoslaného formulára do úložiska dát. Systém zberu dát umožňuje odoslanie aj prostredníctvom e-mailu.V zozbieraných dátach je možné vykonávať tieto operácie:
 • Zoradiť podľa akéhokoľvek poľa formuláru
 • Vyhľadávať vo výsledkoch
 • Exportovať dáta do Excelu
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
 
Pracovné príležitosti
Modul "Pracovné príležitosti" umožňuje predstaviť voľné pracovné miesta vo vašej spoločnosti, rozdelené do kategórií.
V každej kategórii je možné špecifikovať:
 • Nadpis
 • Popis
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť
Pre každé pracovné miesto je možné zadať:
 • Nadpis
 • Kategória
 • Termín platnosti
 • Funkciu pozície
 • Požadovanú úroveň vzdelania
 • Miesto výkonu práce
 • Popis
Vlastnosti:
 • Viacjazyčná podpora
 • Zber životopisov a žiadostí o informácie
 • Vyhľadávanie v obsahu životopisov
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť
 
Ankety
Táto aplikácia umožňuje užívateľovi vytvárať a riadiť ankety. Systém uchováva všetky výsledky hlasovania a užívatelia sa k nim môžu kedykoľvek vrátiť. Systém umožňuje grafické zobrazenie výsledkov hlasovania.
Vlastnosti:
 • Neobmedzené množstvo možností volieb pre každú anketu
 • Časový interval platnosti (od - do)
 • Viacjazyčná podpora
verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť
 
Obrázkové galérie
ActiveWeb podporuje neobmedzené množstvo galérií obrázkov, pričom každá galéria môže obsahovať neobmedzený počet obrázkov.
Pre každú galériu užívateľ môže zadať:
 • Názov galérie
 • Textový popis galérie
Pre každý obrázok v galérii, môže užívateľ zadať:
 • Názov
 • Popis
 • Zdrojový súbor
 • Náhľad (môže byť automaticky vytvorený z obrázku)
Vlastnosti:
 • Viacjazyčná podpora
 • Vyhľadávanie v popisoch
 • Upraviteľný limit maximálnej veľkosti pre každý obrázok
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť
 
Referencie / portfólio
Táto aplikácia umožňuje zákazníkovi prezentovať svoje referencie, prípadové štúdie alebo klientov a združovať ich do kategórií.V každej kategórii je možné špecifikovať:
 • Nadpis
 • Popis
 • Viacjazyčný názov
 • Viacjazyčný popis
V každej referencii je možné špecifikovať:
 • Názov
 • Dokument / Prípadová štúdia
 • Kategória
 • URL
 • Načasovanie zobrazenia
 • Obrázok a náhľad na obrázok
 • Popis
Vlastnosti:
 • Zoraďovanie podľa kategórií
 • Zoraďovanie podľa referencií
 • Vyhľadávanie vo vnútri referencie
 • Viacjazyčná podpora
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť
 
Slovník pojmov
Slovník pojmov umožňuje užívateľovi vytvárať a spravovať termíny v slovníku pojmov. Slovník obsahuje termíny a ich vysvetlenie, čím pomáha návštevníkom lepšie porozumieť obsahu stránky.
Pre každý termín v slovníku je možné zadať:
 • Pojem
 • Popis
 • Poradie
 • Viacjazyčný preklad pojmu
 • Viacjazyčný preklad popisu
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť
 
Diskusné fórum
Modul umožňuje vytvárať neobmedzený počet diskusií pri neobmedzenom počte účastníkov diskusie. funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Každá diskusia má svojho správcu (moderátora), ktorý:
 • určuje tému diskusie
 • schvaľuje záujemcov o účasť v diskusii
 • kontroluje relevantnosť príspevkov, nevhodné príspevky edituje, prípadne vymazáva
 • zabezpečuje presun diskusie do archívu v prípade, že táto stratila svoju aktuálnosť
 • určuje právomoci užívateľov v rámci diskusie
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Do diskusií sa môžu zapájať len registrovaní účastníci tým, že požiadajú o účasť/členstvo v diskusii funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Diskusné príspevky sú usporiadané v stromovej štruktúre s možnosťou priamej reakcie na príspevok až do hĺbky 10 úrovní funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Účastník diskusie môže požiadať systém, aby ho upozornil e-mailom v prípade, že iný účastník zareaguje na jeho príspevok funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Účastník diskusie sa môže rozhodnúť, či chce dostávať zosumarizované výstupy z diskusie formou e-mailu na adresu, ktorú vyplnil pri registrácii funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Diskusné príspevky je možné formátovať za použitia jednoduchého integrovaného WYSIWYG editora funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Databáza bude obsahovať údaje o každej diskusii:
 • Názov / téma diskusie
 • Stručný popis diskusie
 • Všeobecný tematický okruh diskusie
 • Moderátor diskusie
 • Podporné dokumenty priložené moderátorom diskusie
 • Zoznam všetkých účastníkov diskusie
 • Zoznam kľúčových účastníkov diskusie (o tom, kto je kľúčový účastník diskusie, rozhoduje moderátor)
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Databáza bude obsahovať nasledovné systémové údaje o každej diskusii:
 • Písanie príspevkov (každý môže písať príspevky / len oprávnené osoby môžu písať príspevky)
 • Prezeranie príspevkov (každý môže prezerať príspevky / len oprávnené osoby môžu prezerať príspevky)
 • Stav diskusie (v príprave / prebieha / archivovaná)
 • Obmedzenie trvania diskusie (od - do)
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Každý príspevok bude mať nasledovné parametre:
 • Názov / predmet príspevku
 • Obsah príspevku – bude sa zadávať prostredníctvom jednoduchého integrovaného WYSIWYG editora
 • Autor príspevku – systém od tohto údaju odvodí ďalšie zobrazované údaje (e-mail, internetová stránka a profil autora)
 • Podporné dokumenty priložené autorom príspevku
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Každý príspevok bude mať nasledovné systémové parametre:
 • Stav – čakajúci na schválenie moderátorom / schválený (v prípade moderovanej diskusie)
 • Oznámiť odpoveď (účastník diskusie môže požiadať systém, aby ho upozornil e-mailom, v prípade, že iný účastník zareaguje na jeho príspevok)
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
 
Privátna zóna
Vybraná časť, resp. časti webu, sú prístupné len po zadaní požadovaných prihlasovacích údajov (meno, heslo). funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Prehľadná evidencia všetkých registrovaných členov privátnej zóny funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Registračný formulár obsahuje nasledovné polia:
 • E-mail - textové pole (typ e-mailová adresa) – prihlasovacie meno *
 • Heslo – textové pole (prihlasovacie heslo) *
 • Potvrdenie hesla – textové pole *
 • Meno - textové pole *
 • Priezvisko - textové pole *
 • Titul – textové pole
 • Spoločnosť - textové pole
 • Telefón - pole celé číslo
 • Fax - pole celé číslo
 • Adresa - textové pole
 • Správa / Odkaz - textové pole
Poznámka: * polia označené hviezdičkou sú povinné
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Možnosť zmeny hesla a ďalších registračných údajov na stránke i v ActiveWebe funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Automatické zasielanie hesiel na e-mail
(napr. v prípade zabudnutia hesla)
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Schválenie, resp. zamietnutie, registrácie člena privátnej zóny v ActiveWebe (možnosť aktivovať/deaktivovať registrovaných členov) funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Informácia o registrácii je automaticky zasielaná e-mailom registrujúcemu sa užívateľovi ako aj prevádzkovateľovi stránky funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
Pri administrácii obsahu v rámci ActiveWebu je možné zvoliť stránky, ktoré budú súčasťou privátnej zóny funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
 
Blog
Jednoduchý nástroj na publikovanie vlastných príspevkov, postrehov či príbehov. Návštevníci stránky môžu príspevky každého bloggera hodnotiť, resp. viesť k nim diskusiu. Prostredníctvom blogu sa z návštevníka stránky stáva spolutvorca obsahu.
 • vytvorenie vlastného blogu
 • vytváranie, úprava a publikovanie vlastných blogerských príspevkov
 • zaradenie príspevkov do preddefinovaných kategórii, resp. vytváranie vlastných kategórií
 • hodnotenie blogerských príspevkov
 • reakcie k blogom
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
 
Miniburza
Vhodný a mimoriadne obľúbený doplnok komunitných portálov.
 • vytváranie, úprava a publikovanie inzerátov
 • zadávanie názvu, ceny, textu, obrázku, kontaktných údajov
 • nastavenie doby platnosti inzerátu
 • možnosť zaradenia inzerátu do kategórií (napr. Predám, Kúpim, Darujem)
funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje
 
Správa pobočiek
Integrácia Google máp do stránky. Vhodné na zobrazenie polohy Vašej firmy. funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť
Možnosti rozšírenia funčnosti

ActiveWeb je otvorený a ľahko rozšíriteľný systém riadenia obsahu web stránok. Lomtec.com a jeho partneri sú schopní pre vás vyvinúť nové funkcie šité na mieru vašim potrebám, tak ako sme to spravili už pre mnohých našich klientov. Riešenie pre vás môže obsahovať aj nasledovnú funkcionalitu (len niekoľko príkladov):

 • FAQ (Často kladené otázky)
 • Bannerový systém
 • Interaktívna dynamická mapa pobočiek
 • Integrácia s rôznymi externými aplikáciami (napr. intranet, skladový systém a pod.)
 • Kalendár podujatí
 • Rezervačný systém
 • RSS (Really Simple Syndication)
A mnoho ďalších ...