Diskusie

Modul, ktorý umožňuje návštevníkom portálu účasť v existujúcich diskusiách a vytváranie vlastných diskusných fór.

  • vytváranie neobmedzeného množstva vlastných diskusií
  • účasť vo všetkých verejných diskusiách
  • príjem a posielanie súkromných správ
  • automatické zasielanie notifikačných emailov v prípade reakcie na diskusný príspevok

Kvalitný a najmä ľahko používateľný diskusný modul vytvára predpoklady pre zvyšovanie návštevnosti portálu.