Administrátorský modul

Administrátor môže prostredníctvom tohto modulu plne ovládať nastavenia systému ActiveOffice. Môže tvoriť skupiny užívateľov systému (napr. podľa oddelení firmy), nastavovať oprávnenia jednotlivým užívateľom, pridávať užívateľov, riadiť bezpečnostné funkcie systému, atď.

  • Vytváranie a úprava profilov jednotlivých užívateľov.
  • Nastavenie užívateľských práv.