Ankety

Prostredníctvom modulu Ankety môžu používatelia systému ActiveOffice hlasovať o rôznych firemných záležitostiach alebo zisťovať názor ostatných na aktuálne problémy. Používatelia môžu sledovať priebežné výsledky hlasovania zobrazené v grafoch.

Pri vytvorení novej ankety je možné informovať používateľov zaslaním notifikačného e-mailu. Takisto je možné obmedziť hlasovanie len na určitú skupinu používateľov. Administrátor môže zadávať nové anketové otázky a staré ankety presúvať do archívu.

Modul Ankety umožňuje

  • Vytváranie ankiet.
  • Hlasovanie a sledovanie aktuálneho stavu hlasovania.
  • Nastavenie možnosti hlasovania pre konkrétne skupiny užívateľov.
  • Archivácia starých ankiet.
  • Možnosť prepojenia s externými aplikáciami ako je napr. Microsoft Outlook.