Diskusie

Moderované alebo nemoderované diskusné fórum, kde môžu užívatelia postupne pridávať svoje príspevky na danú tému a vzájomne reagovať na svoje odpovede.

V zájme zachovania prehľadnosti jednotlivých diskusií, sú tieto rozdelené podľa tém do viacero diskusných fór. Jednotlivé fóra môžu byť prístupné všetkým užívateľom systému ActiveOffice alebo môžu byť uzavreté a prístupné len určitej skupine používateľov (napr. obchodné oddelenie, personálne oddelenie, IT oddelenie, atď.). Administrátor však môže, v prípade potreby, povoliť prístup do takéhoto uzavretého fóra aj pracovníkom iných oddelení.

Modul slúži najmä na podporu vnútrofiremnej komunikácie.

Modul Diskusie umožňuje

  • Vytváranie diskusných fór (verejných, resp. súkromných)
  • Účasť v diskusných fórach.
  • Vytváranie diskusných skupín.
  • Moderovanie diskusií, schvalovanie vhodných / nevhodných príspevkov.