Dotazníky

Nástroj na vytvorenie rýchleho a pohotového prieskumu, získavanie cenných informácií, údajov a spätnej väzby napr. od spolupracovníkov a partnerov, prípadne vybraných zákazníkov.

Modul Dotazníky ponúka priestor pre vytváranie komplexnejšieho, variabilného a škálovaného systému otázok (otvorených, polootvorených alebo uzavretých) a spracovávania odpovedí a štatistiku odpovedí.

Modul Dotazníky umožňuje

  • Vytváranie dotazníkov.
  • Definovanie otázok.
  • Zber, ukladanie, štatistika a vyhodnocovanie zozbieraných informácií.