Extranet

V prípade záujmu môže byť prístup do niektorých častí systému ActiveOffice umožnený aj vybraným obchodným partnerom alebo zákazníkom. Tento modul pripadá do úvahy najmä vtedy ak chcete, aby mali vaši klienti alebo partneri prehľad o vývoji nejakého projektu, poznali stav jeho rozpracovanosti alebo napr. stav vašich skladových zásob.