Helpdesk

Modul Helpdesk slúži na efektívne prijímanie a následné riešenie problémov jednotlivých užívateľov. V prípade potreby užívateľ zadá svoju požiadavku prostredníctvom formuláru, kde si zvolí kategóriu a presne popíše problém.

Každej takejto požiadavke bude automaticky pridelené registračné číslo a podľa zvolenej kategórie bude zaslaná zodpovednej osobe. Po prijatí požiadavky zodpovedným pracovníkom bude kópia požiadavky zaslaná spolu s registračným číslom späť užívateľovi, ktorý tým získa možnosť sledovať stav riešenia problému.

Každá požiadavka a jej riešenie sa automaticky ukladajú do databázy (Knowledge Base), ktorá je prístupná každému užívateľovi a môže slúžiť na vyhľadanie aktuálnej požiadavky a v prípade, že daný problém už bol v minulosti popísaný a vyriešený, má užívateľ možnosť získať popis riešenia bez nutnosti asistencie (priamej účasti) ďalšieho pracovníka.

Možnosti modulu Helpdesk

  • Príjem, evidencia a riešenie prijatých požiadaviek.Kategorizácia požiadaviek.
  • Automatické pridelenie požiadavky zodpovednej osobe.
  • Možnosť sledovania aktuálneho stavu požiadavky.
  • Ukladanie a evidencia požiadaviek v tzv. vedomostnej databáze spoločnosti.