Kalendár / plánovač

Pomáha svojim používateľom dôsledne plánovať všetky stretnutia a udalosti ako sú porady, obchodné stretnutia, termíny ukončenia projektov, ale napr. aj blížiace sa narodeniny kolegu alebo celofiremné dovolenky.

Používateľ si môže naplánovať súkromné alebo pracovné stretnutia, pozvať ďalších účastníkov a overiť si ich dostupnosť. K poslaným pozvaniam na stretnutia sa dajú pripojiť rôzne dokumenty ako napr. program porady.

Z hľadiska užívateľskeho pohodlia je dobré, že prezeranie kalendára je možné si prispôsobiť podľa potreby (deň, týždeň, mesiac, rok). Nechýba možnosť nastavenia automatického posielania pripomenutí blížiacich sa udalostí formou e-mailu alebo SMS.

Často využívanou výhodou je možnosť prepojenia modulu Kalendár s aplikáciou Microsoft Outlook, resp. s personálnymi digitálnymi asistentmi ako napr. Palm alebo Compaq iPaq formou importu, exportu alebo synchronizácie udalostí.

Možnosti modulu Kalendár / Plánovač

  • Plánovanie termínov obchodných stretnutí, porád, dovoleniek, termínov ukončenia projektov, atď.
  • Možnosť pozvania účastníkov stretnutia a overenia ich dostupnosti.
  • Nastavenie e-mailovej, resp. SMS notifikácie na pripomenutie naplánovaných udalostí.
  • Možnosť pripojenia dokumentov rozličných typov.
  • Možnosť prispôsobenia užívateľského rozhrania.
  • Možnosť prepojenia modulu s externými aplikáciami ako je napr. Microsoft Outlook.