Kontakty

Modul Kontakty slúži na vytváranie, prezeranie a úpravu kontaktných informácií o kolegoch, zákazníkoch, klientoch, známych alebo príbuzných. Používateľ má možnosť zadefinovať, ktoré kontakty sú súkromné a ktoré chce zdieľať s ostatnými užívateľmi systému ActiveOffice.

Modul je možné prepojiť s aplikáciou Microsoft Outlook alebo personálnymi digitálnymi asistentmi (Palm, Compaq iPaq, atď.) formou importu, exportu alebo synchronizácie kontaktov.

Modul Kontakty, tak ako všetky ostatné moduly systému ActiveOffice, umožňuje rýchle a komfortné vyhľadávanie v jednotlivých položkách.

Modul Kontakty umožňuje

  • Vytváranie, prezeranie a editácia kontaktov.
  • Vyhľadávanie kontaktov.
  • Možnosť zdielania kontaktov s ostanými užívateľmi systému.
  • Možnosť prepojenia s externými aplikáciami ako je napr. Microsoft Outlook.