Oznamy

Pomocou tohto modulu môžu používatelia oboznamovať svojich kolegov s dôležitými správami a udalosťami. Každý oznam bude automaticky zobrazený priamo na hlavnej stránke systému ActiveOffice a tak ho prihlásení užívatelia zaručene neprehliadnu.

Medzi typické oznamy môže patriť napríklad privítanie nového kolegu spolu s jeho fotografiou alebo oznámenie o získaní novej veľkej zákazky.

Pri tvorbe oznamov je možné použiť WYSIWYG editor, ktorý umožňuje vytvorenie graficky zaujímavých oznamov bez nutnosti ovládania HTML.

Modul Oznamy umožňuje

  • Vytváranie vnútrofiremných správ, noviniek, oznamov.
  • Úprava a publikovanie oznamov.
  • Automatické nastavenie času publikovanie a doby platnosti oznamu.