Predaj a marketing

Modul Predaj a marketing je rozsiahly modul, ktorý revolučným spôsobom automatizuje a zefektívňuje činnosť všetkých pracovníkov oddelení predaja a marketingu. Je zostavený na základe procesného modelu priebehu obchodných prípadov. Predajcom a ich nadriadeným umožňuje riadiť, resp. sledovať každý obchodný prípad od počiatočného štádia až po jeho uzavretie.

Prepracovaný systém sledovania obchodných prípadov, ich štádií a predpokladaných objemov predaja umožňuje odhadovať budúci obrat spoločnosti a prispievať tak k efektívnemu manažmentu.

Modul predaj a marketing umožňuje

  • Vytváranie, sledovanie a riadenie obchodných prípadov.
  • Riadenie komunikácie konkrétnych obchodných prípadov.
  • Stanovenie odahadu úspešnosti vytvorených obchodných prípadov.