Projekty

Implementácia tohto modulu je vždy plne prispôsobená charakteru podnikania zákazníka a typu projektov, ktoré realizuje. Modul Projekty výrazne zefektívňuje proces ich riadenia.

  • Evidencia projektového teamu.
  • Prideľovanie úloh členom projektového teamu.
  • Správa projektovej dokumentácie.
  • Riadenie špeciálnych typov projektov, atď.

Modul Projekty umožňuje členom projektového teamu vytvoriť si v rámci svojho firemného intranetu bezpečné pracovné prostredie, kde budú mať priestor na svoju vzájomnú komunikáciu, koordináciu a spoluprácu na realizovanom projekte. Ich spolupráca na projektových dokumentoch ako aj koordinácia plánov, úloh a vnútropodnikových zdrojov sa tým dostáva na kvalitatívne vyššiu úroveň.