Sledovanie dochádzky

Modul umožňuje sledovať dochádzku jednotlivých pracovníkov a slúži používateľom systému ActiveOffice k sprehľadneniu momentálnej prítomnosti resp. návratu ich kolegov na pracovisko.

Pri príchode alebo odchode z práce používateľ jednoduchým a rýchlym spôsobom zaznačí túto skutočnosť do systému ActiveOffice. Správnosť vloženého času bude automaticky skontrolovaná porovnaním so systémovým časom počítača.

V prípade obeda alebo stretnutí mimo firmy, môže túto udalosť spolu s predpokladaným časom návratu zaznačiť používateľ do systému tak, aby boli jeho kolegovia informovaní.