Úlohy

Modul umožňuje používateľom vytvárať úlohy, prideľovať ich ostatným kolegom alebo podriadeným a sledovať ich status.

Používateľ môže vytvoriť súkromnú úlohu, ktorá patrí len jemu a len on jediný ju v rámci systému ActiveOffice vidí. V prípade, že pridelí úlohu niekomu inému, môže rozhodnúť, či ju uvidí len tento používateľ alebo budú mať takéto oprávnenie aj niektorí ďalší používatelia.

Užívatelia, ktorým bola úloha pridelená dostanú notifikačný e-mail, resp. SMS správu so všetkými detailmi úlohy. Automatické nofikácie je možné nastaviť aj v súvislosti s blížiacim sa termínom splnenia úlohy.

Modul Úlohy môže taktiež pracovať v spojení s aplikáciou Microsoft Outlook alebo personálnymi digitálnymi asistentmi.

Modul Úlohy umožňuje

  • Vytváranie, prideľovanie a sledovanie aktuálneho statusu úloh.
  • Stanovenie termínov splnenia úloh.
  • Nastavenie automatickým e-mailových, resp. SMS notifikácií.
  • Možnosť prepojenia s externými aplikáciami ako je napr. Microsoft Outlook.