Výkazy odpracovaného času

Tento modul môže byť veľmi prospešný najmä vo firmách, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb. Môže byť úzko prepojený s modulom Projekty a takto slúžiť ako podklad pre fakturáciu zákazníkom príp. na kalkuláciu miezd pracovníkov a na zisťovanie rentability jednotlivých projektov.

Databáza zamestnancov obsahuje údaje o všetkých pracovníkoch firmy:

  • Mená používateľov a ich funkcie
  • Kontaktné informácie (telefón, číslo klapky, e-mail, atď.) 
  • Fotografia, atď.

Modul umožňuje udržiavať aktuálnu evidenciu zamestnancov a pracovníkov organizácie. Triediť sa dá na základe alfabetických kritérií (v abecednom poradí) alebo z hľadiska organizačných štruktúr (jednotlivých oddelení a hierarchie).