Vyúčtovanie výdavkov

Modul Vyúčtovanie výdavkov umožňuje používateľom systému ActiveOffice rýchlym a jednoduchým spôsobom on-line vypĺňať firemné tlačivá na preplatenie výdavkov, ktoré im vznikli v súvislosti so svojou prácou.

Tento modul má aj iné súvisiace funkcie ako napr. on-line vyplnenie a zaslanie žiadosti o preddavok na predpokladané výdavky alebo sledovanie výdavkov podľa jednotlivých položiek.