Zákaznícky servis

Tento modul umožňuje posunúť riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) na kvalitatívne vyššiu úroveň. Pracovníkom zodpovedným za zákaznícky servis poskytuje nástroje na zvýšenie ich produktivity. Umožňuje im riadiť a sledovať jednotlivé obchodné prípady a na základe ich úspešnosti tvoriť riešenia jednotlivých typov problémov tak, aby sa pri ďalšom podobnom prípade skrátil čas a náklady potrebné na jeho vyriešenie.

Takisto ako modul Predaj a marketing aj tento modul týkajúci sa CRM disponuje systémom tvorby reportov, ktorý umožňuje analýzu zákazníckeho servisu podľa rôznych kritérií (napr. podľa druhov výrobkov).