Bannerová reklama

Ide stále o najpoužívanejšiu formu reklamy na internete, ale zároveň aj o najdrahšiu. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité vedieť kampaň vhodne naplánovať, definovať ciele a navrhnúť prostriedky na dosiahnutie vytýčených cieľov.

Bannerovú kampaň pre svojich klientov realizujeme vždy v kombinácii s inými formami reklamy na internete, v kratších časových úsekoch po dobu trvania celej kampane. Realizovať výhradne bannerovú kampaň v dlhších časových úsekoch je neúmerne nákladné a nie príliš efektívne.

Čo pre vás môžeme urobiť?

  • Stanovenie cieľov bannerovej kampane 
  • Definovanie a vyhľadanie cieľových skupín
  • Naplánovanie mediaplánu a nákup mediálneho priestoru
  • Návrh a výroba kreatívy
  • Správa, riadenie a vyhodnotenie kampane