Cenník tvorby webových prezentácií

Cena za vyhotovenie webovej stránky pozostáva z cien viacerých položiek.

  • Cena za návrh a spracovanie grafiky
  • Cena za programovanie
  • Cena za licenciu redakčného systému

Návrh a spracovanie grafiky

Výsledkom tejto časti fázy projektu je grafický návrh vašich nových stránok, spracovaný do HTML.

Programovanie

V tejto fáze sa stránky dynamizujú, implementuje sa redakčný systém a vybrané funkčné moduly ako sú napr. Katalóg produktov, Privátna zóna, Diskusie, Blog atď.

Redakčný systém

Je základným stavebným prvkom každej webovej prezentácie, ktorú vyhotovíme. Redakčný systém umožňuje klientovi, bez nutnosti ovládania programovacích jazykov, jednoduchým spôsobom spravovať kompletný obsah svojich webových stránok.

Základom našich riešení je náš vlastný redakčný systém ActiveWeb.

Požiadajte nás o zaslanie cenovej ponuky

Na stanovenie ceny potrebujeme potrebujeme vedieť čo najviac informácií o vašej budúcej webovej stránke. Čím podrobnejšie informácie od vás dostaneme tým presnejšie dokážeme stanoviť výslednú cenu.

Čo by sme od vás potrebovali vedieť?

V prvom rade nás zaujíma čomu sa venujete, aká je vaša predstava o grafickom prevedení stránky, aký typ informácií má stránka obsahovať, na čo má stránka primárne slúžiť (napr. na prezentáciu produktov a služieb, predaj produktov, a pod.).

Žiadosť o vypracovanie predbežnej cenovej ponuky nám prosím zasielajte na sales@lomtec.com prípadne využite náš kontaktný formulár.