Contractors and Freelancers

4.10.2017

Klientský a partnerský portál pre spoločnosť Beever and Struthers.

Už takmer 15 rokov patrí medzi našich spokojných klientov aj medzinárodná spoločnosť so sídlom vo Veľkej Británii – Beever and Struthers.

Aktuálne sme pre klienta navrhli a sprevádzkovali klientsky a partnerský portál Contractors and Freelancers. Portál slúži ako informačno-komunikačný kanál medzi spoločnosťou Beever and Struthers, jej klientmi a spolupracovníkmi. Prináša novú formu a možnosti komunikácie spoločnosti Beever and Struthers smerom k zákazníkom a spolupracovníkom.

Používatelia portálu majú prostredníctvom privátnej zóny k dispozícii potrebné údaje, dáta a dokumentáciu zo sveta finančných služieb, ako aj celý rad ďalších služieb vrátane finančných nástrojov a kalkulačiek.