Controling a Business Inteligence

 
Komplexné riešenie pre zber, analýzu, kontrolu a interpretáciu obchodných údajov a dát. Výsledkom zavedenia Business Intelligence (BI) v organizácii je podpora rozhodovacích procesov, procesov plánovania a  kontroly.

Kľúčové prínosy zavedenia Business Intelligence

  • Možnosť zosúladenia aktivít organizácie s celkovou stratégiou podniku
  • Zefektívnenie obchodných procesov
  • Možnosť definície a nastavenia kontrolných procesov
  • Prehľadná evidencia a spracovanie obchodných procesov
  • Zber a vyhodnocovanie obchodných údajov a dát

Pre koho je riešenie určené

  • Finančné služby
  • Priemysel a služby
  • Energetika