Ďalšie výhody

Internetový obchod spravovaný pomocou systému ActiveWeb eShop samozrejme poskytuje obchodníkovi všetky výhody redakčného systému, ktorý slúži na správu a riadenie kompletného obsahu webových stránok.

ActiveWeb eShop umožňuje

  • vytvárať, publikovať a aktualizovať rôzne textové novinky (napr. upútavky na akcie, zľavy, súťaže, tlačové správy atď.)
  • vytvárať, publikovať a aktualizovať stránky s informáciami o internetovom obchode, obchodných podmienkach, či kontaktoch na predajné miesta
  • zbierať dáta z formulárov na web stránke (napr. pripomienky k internetovému obchodu, spätná väzba od zákazníkov či návštevníkov stránok), ktoré sú ukladané v databáze systému ActiveWeb a tiež zasielané na definovanú e-mailovú adresu.