Digital Asset Management

 
Komplexné riešenie, ktorého výsledkom je spracovanie, prehľadná katalogizácia, skladovanie, vyhľadávanie a možnosť následného použitia, resp. distribúcie materiálov v tzv. digitálnom formáte (obrázky, videá, animácie, digitálne fotografie a pod.).
 
Súčasťou riešenia v zmysle DAM (Digital Asset Management) je návrh, zabezpečenie a dodávka kompletného softvérového riešenia, ale aj zabezpečenie potrebného hardvéru. 

Kľúčové prínosy

 • Spracovanie, zhromažďovanie a ukladanie neobmedzeného dát v digitálnom formáte
 • Možnosť prehľadnej kategorizácie a označenia uložených dát
 • Systém jednoduchého vyhľadávania
 • Možnosť okamžitej distribúcie dát
 • Jednoduchý prístup a využitie digitálnych zdrojov pre neobmedzené účely
 • Bezpečné uloženie a možnosť jednoduchého a efektívneho zálohovania údajov

Pre koho je riešenie určené

 • Finančné služby
 • Kultúra
 • Média a zábava
 • Neziskové organizácie
 • Priemysel a služby
 • Štátna správa