Dispute management informačný systém pre Lenovo

5.3.2012

Cieľom projektu pod názvom Channel Partner Organization dispute management process bola centralizácia a ujednotenie procesov komunikácie medzi obchodníkmi, finančným oddelením pre západnú Európu, tímom pre reporting a pracovníkmi podpory.

Našou úlohou bol vývoj plne automatizovaného informačného systému na podporu end-to-end procesov a zjednodušenie komunikácie všetkých používateľov systému, t.j. obchodníkov, finančné oddelenie, tímom pre reporting a pracovníkov podpory.

V rámci riešenia bolo potrebné zabezpečiť zber dát z viacerých rozličných zdrojov, ujednotiť ich spracovanie a následné zobrazovanie pre používateľov, tak aby došlo k náprave prípadného sporu.

Súčasťou prác na projekte bola integrácia dispute management nástrojov a jej používateľov s už existujúcou aplikáciou TMF (Tactical Marketing Funds) Processing, ktorú sme pre klienta dodali ešte v novembri 2010, a ktorá slúži na podporu predaja produktov spoločnosti prostredníctvom siete partnerov

Základom použitého riešenia sa aj v tomto prípade stal Lomtec ActiveOffice - nami vyvinuté intranetové riešenie, ktoré ponúka jeho používateľom nástroje na zrýchlenie a zefektívnenie vnútropodnikových procesov, zlepšenie informovanosti, komunikácie a spolupráce v rámci organizácie.

  • Vybrané referencie