Efektívny výkon verejnej moci elektronicky

28.4.2017

Dňa 22.5.2017 organizujeme workshop pod názvom "Efektívny výkon verejnej moci elektronicky".

Workshop je organizovaný pre pozvaných prednostov miest a obcí a bude mať podobu interaktívneho stretnutie zameraného na výklad zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente a jeho aplikovaní v praxi miest, obcí a nimi zriadenými organizáciami.

Téma eGovernmentu bude spracovaná z pohľadu inštitúcií vykonávajúcich verejnú moc a tiež osôb (najmä právnických), ktoré verejnú moc nevykonávajú.

Praktické riešenie eGovernmentu prevedie účastníkov konferencie ukážkou a vysvetlením ako aplikovať v praxi jednotlivé zákonné požiadavky a ako vytvoriť príležitosť pre výkon verejnej moci elektronicky jednoduchým a prehľadným spôsobom.

Viac informácii ako aj program workshopu nájdete na našej produktovej stránke: http://www.esmao.sk/clanok/workshop-efektivny-vykon-verejnej-moci-elektronicky