Elektronické formuláre a zber dát

 
Riešenia pre automatizáciu vonkajších a vnútorných procesov, ktoré zabezpečujú zber a prenos dát z externého prostredia do vnútorných systémov a v prípade potreby aj ich následné spracovanie. Súčasťou je podpora efektívnej komunikácie prostredníctvom intuitívnych rozhraní.

Kľúčové vlastnosti

 • Rýchle a efektívne vytváranie, nasadzovanie a spracovanie formulárov
 • Správa dát počas celého životného cyklu s cieľom zabezpečenia ich presnosti, úplnosti a bezpečnosti
 • Optimálna správa informácií umožňujúca správne rozhodovanie, znižovanie rizík, zvyšovanie produktivity a prevádzkovej efektivity
 • Riešenia zabezpečujú prechod od tradičných „papierových procesov“ k centralizovaným a efektívne riadeným procesom
 • Znižovanie nákladnej „papierovej“ manipulácie pri redukovaní chybovosti a zvyšovaní presnosti informácií
 • Rýchlosť zberu, spracovania a poskytnutia kvalitných informácií
 • Podpora štatistík a grafov
 • Podpora zoznamov s filtrovaním a fulltextovým vyhľadávaním nad celým obsahom
 • Zrýchlenie vnútro firemných procesov a procesov voči externému prostrediu
 • Integrácia back-end a front-end systémov

Výhody riešenia

 • Spokojnosť zákazníka – zrýchlenie času odozvy voči zákazníkovi a celého cyklu transakcie, jednoduchá a intuitívna interakcia medzí zákazníkom a organizáciou
 • Orientácia na užívateľa – zber dát prebieha v čase a vo forme, ktorá je pre užívateľa najviac efektívna
 • Presnosť – elektronické formuláre výrazne zvyšujú presnosť údajov zbieranými rôznymi formami
 • Dostupnosť – Zber dát môže prebiehať v akomkoľvek čase a z akéhokoľvek miesta
 • Automatizácia – zber dát môže byť priamo integrovaný na existujúce systémy v organizácii, kde následne prebieha ich ďalšie spracovanie
 • Účinnosť – elektronické formuláre zjednodušujú spracovanie rôznych agend, pracovníci sa tak môžu sústrediť na nosné úlohy
 • Úspora – zníženie chybovosti, zníženie času potrebného na spracovanie danej úlohy, eliminácia nákladov na tlač, poštovné a skladovanie
 • Spracovanie dát – odstránenie manuálneho zadávania dá v organizácii, úspora času zamestnancov pri prepisovaní formulárov
 • Bezpečnosť- šifrovanie správ, ochrana heslom, vyššia bezpečnosť ako v prípade „papierových procesov“
 • Autentifikácia – elektronické formuláre podporujú rôzne úrovne autentifikácie, kde heslo je bežne najnižšia forma, ďalšie sú napr. bezpečnostný certifikát, zaručený podpis, ...
 • Prístupnosť – veľký prínos pre ľudí so zdravotným postihnutím

Pre koho je riešenie určené

 • Energetika
 • Finančné služby
 • Priemysel a služby
 • Samospráva
 • Šport
 • Štátna správa