Elektronické verejné obstarávanie

 
Pokročilé riešenie pre efektívny a transparentný proces obstarávania pre verejný sektor a súkromné spoločnosti.
Elektronické obstarávanie je automatizáciou procesu obstarávania, ktoré umožňuje obstaranie, objednanie, kontrolu, informovanie, správu dodávateľov pre tovary a služby.

Informačný systém pre verejné obstarávanie - active procurement

Informačný systém Lomtec ActiveProcurement je v súčasnosti najkomplexnejší nástroj pre verejné obstarávanie.

Podporuje všetky činnosti a procesy v rámci verejného obstarávania za účelom dosiahnutia ich vyššej efektívnosti a transparentnosti. Výrazne skracuje čas a unifikuje postupy realizácie obstarávaní/verejných obstarávaní v rámci subjektov a organizácií.

Stiahnúť informácie o informačnom systéme pre verejné obstarávanie Lomtec ActiveProcurement vo forme letáku.

Kľúčové časti (Moduly) riešenia

Modulárne riešenie pozostávajúce z časti Verejné obstarávanie (základný modul) a doplňujúcich modulov

 • Plánovanie
 • Zverejňovanie (profil)
 • Reporting (manažérsky modul)
 • Notifikácie
 • Správa zmlúv
 • Správa povinností
 • Verejné obchodné súťaže
 • Kvalifikačný systém

Výhody riešenia

 • Online riešenie dostupné na bežných platformách s intuitívnym užívateľským prostredím
 • Rýchlosť a efektívnosť rozhodovania, minimalizácia byrokratických úkonov, úspora času a plytvania prostriedkov
 • Transparentnosť verejných nákupov a šetrenie „verejných“ peňazí
 • Významná časová úspora celkového cyklu nákupu, uvoľnenie času pre rozhodovanie a aktivity s pridanou hodnotou
 • Rýchly a efektívny spôsob zvýšenia súťaživosti a zrýchlenia predmetných rokovaní
 • Zabezpečenie komplexného mapovania a hodnotenia obstarávacieho procesu aj spätne
 • Vizualizácia výsledkov súťaže z rôznych pohľadov v reálnom čase
 • Ovládanie procesu v každom čase a v miere, ktorú určí a riadi obstarávateľ
 • Jednoduché použitie systémov, ich rýchle nasadenie a zaškolenie užívateľov

Pre koho je riešenie určené

 • Verejní obstarávatelia
 • Obstarávatelia
 • Subjekty s povinnosťou postupovať podľa zákona o VO pri projektoch financovaných z EU fondov