Elektronizáca služieb - fakty a termíny

Základné termíny, povinnosti a fakty v súvislosti s elektronizáciou služieb miest a obcí.

1.11.2013

 • Zákon č. 305/2013 Z. z. (o eGovernmente) ukladá povinnosti elektronizovať služby orgánom verejnej moci (aj územnej samospráve)

1.2.2014

 • Povinná elektronická schránka na ÚPVS
 • Povinná integrácia elektronických služieb samosprávy na ÚPVS
 • Povinné nahlásenie údajov o inštitúcii
 • Elektronické formuláre
 • Virtuálny priestor inštitúcie
 • Odosielanie rozhodnutí
 • Hromadné oznamy
 • Verejná centrálna nástenka (úradná tabuľa)

1.5.2015

 • Prijímať elektronicky podania
 • Komunikovať s OVM elektronicky

1.11.2016

 • Koniec prechodného obdobia = povinnosť mať zelektronizované všetky služby!!!