Enjoy Slovakia

18.11.2003

Systém riadenia obsahu web stránok ActiveWeb bol úspešne použití pri realizácii projektu Enjoy Slovakia.

Poslaním projektu Enjoy Slovakia je poskytovať zahraničným turistom zážitkovú a poznávaciu turistiku na Slovensku založenú na kvalitne postavených produktoch s vysokou pridanou hodnotou.

http://www.enjoyslovakia.com