eProcurement pre Vojenské lesy a majetky SR š.p.

4.12.2012

V predchádzajúcich dňoch sme vykonali ďaľšiu z inštalácii nami vyvinutého informačného system ActiveProcurement, ktorý slúži na podporu riadenia procesov verejného obstarávania.

V rámci predmetu dodávky bola z našej strany vykonaná inštalácia a základná konfigurácia systému Lomtec ActiveProcurement vrátane nastavenia používateľov a zavedenia organizačnej štruktúry.

Hlavným prínosom zavedenia systému Lomtec eProcurement je zefektívnenie procesov obstarávania a výrazné ušetrenie nákladov spojených s realizáciou a zabezpečením procesov verejného obstarávania.

  • Vybrané referencie