ESMAO - nové elektronické služby

22.2.2018

Aj v roku 2018 pokračujeme v zapájaní nových klientov ESMAO spomedzi miest a obcí. Pokračujeme tiež v priebežnom rozvoji a pridávaní nových elektronických služieb.

V prvom štvrťroku 2018 bude pre existujúcich klientov v rámci ESMAO nasadených 15 nových služieb. Nové služby sa budú nasadzovať v nasledujúcich okruhoch.

  • Bývanie, majetok, sídlo
  • Dane, financie
  • Doprava a parkovanie
  • Občiansky život
  • Sociálna pomoc
  • Vzdelávanie, deti a mládež

 
Za nové elektronické služby sa samozrejme neplatí. Všetky nové služby sú existujúcim klientom poskytnuté bezplatne.

Okrem nových elektronických služieb sme pristúpili tiež k rozšíreniu podporných aktivít. Existujúci klienti môžu ESMAO môžu požiadať o doškolenie v rozličných oblastiach riešenia ESMAO.

Riešenie elektronických služieb miest a obcí Lomtec ESMAO kompletne zabezpečuje elektronické služby samosprávy miest a obcí a rieši tak všetky povinnosti miest a obcí definované zákonom 305/2013 Z.z. o eGovernmente. Používanie služieb ESMAO nemá žiaden dopad na vaše aktuálne agendové systémy a zaužívané pracovné postupy.