eTendering a hodnotenie dodávateľov

  • vytváranie a správa databázy dodávateľov
  • umožnenie registrácie dodávateľov prostredníctvom webovej stránky a následné schválenie dodávateľa
  • emailové zasielanie prihlasovacích údajov (napr. zabudnutého hesla a pod) dodávateľom
  • podpora pre výber dodávateľov, automatické oslovenie dodávateľov
  • zaslanie dokumentov dodávateľom v nadväznosti na modul prípravy dokumentov v elektronickej podobe
  • prijímanie elektronických dokumentov z externého prostredia (od dodávateľov)
  • nastavenie notifikácií pre jednotlivé kroky eTenderingu
  • hromadné zasielanie emailov na adresy v databáze dodávateľov
  • podpora pre vyhodnocovanie obstarávania