FAQ - Často kladené otázky

Rýchly skok na sekciu:

Čo je to obsah?

V kontexte internetu je obsah každá informácia, ktorá je zobrazená alebo sprístupnená na web stránke. Obsah je teda tvorený (mimo iné) jednotlivými web stránkami, obrázkami, videami, animáciami, textovými dokumentmi, súbormi PDF a informáciami uloženými v databázach sprístupnených cez web stránku.

V minulosti správa týchto informácií vyžadovala špeciálne vedomosti a technické znalosti. Dnes systémy riadenia obsahu web stránok umožňujú vykonávať tieto úlohy aj užívateľom bez technických znalostí.

Čo je to systém riadenia obsahu web stránok?

Systém riadenia obsahu web stránok je softwarové riešenie určené predovšetkým na vytváranie, publikáciu a správu web obsahu. Tieto systémy umožňujú užívateľom bez znalosti HTML alebo iných programovacích jazykov publikovať na stránku nové informácie.

S redakčným systémom ActiveWeb môžu webmastri ako aj užívatelia s limitovanými technickými znalosťami efektívnejšie budovať a riadiť web stránky.

Umožňuje ActiveWeb vyhľadávanie na web stránke?

Pri full-textovom vyhľadávaní sa ActiveWeb spolieha na overenú technológiu Verity. Okrem obsahu vo formátoch HTML a XML môžete indexovať aj dokumenty vo formáte Word, PDF ako aj mnoho iných rozšírených typov súborov. Môžete vyhľadávať na web stránke, ako aj v úložisku obsahu ActiveWebu.

ActiveWeb obsahuje konfigurovateľné rozhranie vyhľadávacieho systému, plnú podporu pre Verity Query Language, štandardné a rozšírené vyhľadávanie s použitím logických operátorov, automatické vzostupné indexovanie, rozličné metódy vyhľadávania (filtrovanie na základe zón, atribútov atď.) a personalizované výsledky vyhľadávania, ktoré berú do úvahy aj obmedzenia prístupu k obsahu podľa práv jednotlivých užívateľov.

Poskytuje ActiveWeb štatistiky návštevnosti stránky?

Áno. V Lomtecu si uvedomujeme, že web stránka musí dosahovať merateľné výsledky. Klienti potrebujú jasné informácie o jej výsledkoch a potrebujú ich rýchlo. ActiveWeb poskytuje zrozumiteľné štatistiky o správaní sa návštevníkov stránky v reálnom čase - informácie, ktoré môžete použiť na zvýšenie predaja a zlepšenie ziskovosti.

Okrem toho do každého nového projektu už štandardne implementujeme merací nástroj Google Analytics, ktorý pužívateľovi poskytuje detailné štatistiky o tom odkiaľ návštevníci prichádzajú, na aký obsah alebo produkty sa pozerajú, aké navigačné cesty používajú v rámci stránky, aký browser používajú, prostredníctvom akých kľúčových slov sa dostali na stránku, atď.

Aký je rozdiel medzi ActiveWeb Professional a ActiveWeb express?

Rozdiel je najmä v množstve predpripravených modulov, ktoré so zakúpením licencie získava zákazník automaticky k dispozícii. Licencia ActiveWeb Express je vhodná skôr pre jednoduchšie webové stránky, ktoré neobsahujú zložitejšie moduly. Viac informácii ohľadom rozdielu medzi ActiveWebom Express a ActiveWebom Professional nájdete v časti Funkcie ActiveWebu.

Potrebujem vykonať nejakú konverziu dát, ak chcem vykonať upgrade ActiveWebu z verzie Express na verziu Professional?

Produkty Express a Professional sú v podstate rovnaké aplikácie, aktualizácia je iba otázka vloženia nového licenčného kľúča. Na vykonanie upgrade nie je potrebné vykonávať žiadnu novú inštaláciu alebo konverziu dát.

Aké sú hlavné dôvody zavedenia ActiveWebu?

  • Vysoká návratnosť investícií
  • Jednoduché používanie ako pre koncových užívateľov, tak aj pre vývojárov
  • Krátky čas potrebný na integráciu
  • Schopnosť prispôsobiť sa organizácii každej veľkosti
  • Rozsiahla predpripravená funkcionalita s neobmedzeným priestorom na rozširovanie

Podporuje ActiveWeb nejaký koncept autorizácie užívateľa?

Čím viac ľudí na projekte pracuje, tým je dôležitejšie presne určiť oblasti zodpovednosti. Premyslený koncept ActiveWebu v oblasti autorizácie a prideľovaní rolí užívateľom zaisťuje, že každý užívateľ môže prezerať, upravovať a/alebo vymazávať len údaje, ku ktorým má povolené pristupovať. Takto sa predíde zmenám vykonaným omylom alebo bez povolenia. Integrácia s LDAP umožňuje načítať zoznam užívateľov z existujúceho adresára bez dodatočného administratívneho úsilia.

Čo vlastne znamená "WYSIWYG"?

WYSIWYG je akronym pre anglické "What You See Is What You Get - Dostanete to, čo vidíte." Čo je na monitore, to bude zobrazené na web stránke.

Čo je to rozhranie "Browse & Edit"?

Rozhranie Browse & Edit poskytuje editorom obsahu rýchly a jednoduchý prístup k obsahu, za ktorý zodpovedajú. Browse & Edit vám umožní upravovať jednotlivé stránky bez potreby ich vyhľadania v stromovej štruktúre ActiveWebu. Ak si otvoríte vašu stránku v režime Browse & Edit, ActiveWeb vám ponúkne možnosť pridávať/upravovať/vymazávať obsah priamo počas surfovania na stránke.

Môžete hosťovať moju web stránku?

Stránkam našich klientov hosting poskytujeme. Vďaka výhodným podmienkam a vysokej spoľahlivosti našich služieb sa veľká väčšina zákazníkov ActiveWebu rozhodne využiť aj náš webhosting. Viac informácií o našich službách v oblasti web hostingu sa dozviete v časti Webhosting.

Je možné prepojiť ActiveWeb s inými IT systémami?

ActiveWeb je možné jednoducho prepojiť s už existujúcimi IT systémami vďaka jeho otvorenej architektúre a flexibilnému rozhraniu. Výsledkom toho je, že skombinovaním ActiveWebu s CRM a ERP systémami môžete rýchlo a ľahko vytvoriť aj najkomplexnejšie e-Business aplikácie.

V poslednom období sa zvyšuje počet požiadaviek našich klientov na prepojenie redakčného systému ActiveWeb s externým účtovným softvérom, resp. so systémami skladového hospodárstva. Tieto požiadavky súvisia najmä so zvyšujúcim sa dopytom o prevádzku vlastného internetového obchodu.

Je ActiveWeb upraviteľný podľa mojich potrieb?

Áno je. Jeho rozhrania umožňujú prístup ku všetkým dátam a procesom a dovoľujú vylepšiť ActiveWeb funkčnosťami ušitými na mieru práve vám. ActiveWeb je prostredie otvorené všetkým stavom a zmenám, ktoré sa môžu vyskytnúť v infraštruktúre organizácie.

Poskytujete implementačné a konzultačné služby?

Áno, Lomtec priamo alebo prostredníctvom svojich partnerov poskytuje širokú škálu implementačných a konzultačných služieb. Lomtec a jeho partneri sú schopní vytvoriť prvotnú špecifikáciu požiadaviek klienta, následne navrhnúť návrh riešenia vrátane grafického dizajnu, zrealizovať kompletnú implementáciu ActiveWebu vrátane spracovania obsahu a nakoniec poskytnúť trvalú podporu.

Potrebujem ako užívateľ ActiveWebu nejaké špeciálne znalosti?

Editor obsahu používajúci ActiveWeb potrebuje len základné počítačové znalosti. Funkcionalita EasyEdit WYSIWYG editora veľmi pripomína známu aplikáciu Microsoft Word. Samozrejme, ak by ste chceli implementovať alebo administrovať ActiveWeb úplne sami, bez krátkeho školenia sa nezaobídete. Detailný užívateľský manuál a podpora našich expertov je vám vždy k dispozícii.

Obmedzí ActiveWeb akokoľvek vzhľad a štýl mojej web stránky?

Nie, ActiveWeb, na rozdiel od niektorých iných konkurenčných systémov riadenia obsahu web stránok, vôbec nelimituje vzhľad a štýl vašej stránky.

Čo znamená návrat k predchádzajúcim verziám?

Návrat k predchádzajúcim verziám je funkcia integrovaného systému riadenia verzií, ktorý je súčasťou ActiveWebu. Znamená to, že každá vložená informácia je zabezpečená a nikdy sa nestratí - každú verziu vytváraného obsahu si môžete kedykoľvek prezrieť a znova sa k nej vrátiť.

Máte partnerský program?

Áno. Spoluprácu s našimi partnermi považujeme za zásadnú súčasť nášho podnikania. Ak zvažujete stať sa našim Solution partnerom alebo Technology partnerom, bližšie informácie o partnerskom programe sú vám k dispozícii v sekcii Partneri alebo priamo u nášho Partner-Management tímu na partners@lomtec.com.

Môžem si vytvárať svoje vlastné šablóny web stránok?

Áno, šablóny, podľa ktorých sa obsah publikuje, si môžete ľahko vytvoriť vo vašom obľúbenom HTML editore tak, aby vyhovovali konceptu a štýlu vašej stránky.

Môžem si kúpiť možnosť využívať viac užívateľov v prípade ActiveWeb Express?

Nie, ak potrebujete, aby do vášho systému mohli pristupovať viacerí užívatelia, musíte si kúpiť buď ActiveWeb Professional alebo ActiveWeb Service. Obe verzie umožňujú spravovať nekonečný počet užívateľov.

Ako je môj obsah kategorizovaný?

Web stránky v ActiveWebe sú organizované do hierarchickej stromovej štruktúry. Štruktúra sa zväčša odvíja od domovskej stránky. K tejto stránke sú pripojené vetvy, ktoré držia ďalšie vetvy alebo stránky. ActiveWeb podporuje nekonečné množstvo úrovní stromu.

Koľko ActiveWeb stojí?

ActiveWeb je v súčasnosti jedným z cenovo najefektívnejších riešení riadenia obsahu na trhu. ActiveWeb ponúka robustnú technológiu za zlomok ceny iných porovnateľných riešení. Aktuálne ceny nájdete v sekcii Cenník na našej stránke. Môžete tiež kontaktovať naše obchodné oddelenie na sales@lomtec.com.