Firemný intranet

Slúži na zlepšenie a celkové zeefektívnenie komunikácie vo vnútri firmy a v prípade sprístupnenia aplikácie partnerom (klientom, obchodným partnerom) aj na skvalitnenie komunikácie voči partnerom.

Firemný intranet umožňuje jednoduchý a bezproblémový prístup k pracovným dokumentom a informáciám cez web. Umožňuje prácu z domu a zvyšuje efektivitu práce.

Základné moduly firemného intranetu

 • Správa obsahu a interných dokumentov – smernice, novinky, oznamy zamestnancom, dokumenty, cenníky, marketingové materiály pre partnerov
 • Evidencia interných kontaktov – zamestnancov
 • Organizačná štruktúra spoločnosti
 • Telefónny zoznam
 • Žiadosti o dovolenky, resp. prehľad o neprítomnosti na pracovisku
 • Riadenie vzdelávania
 • Modul na hodnotenie pracovníkov
 • Evidencia kontaktov obchodných partnerov
 • Skupinový kalendár, úlohy, stretnutia, zápisy so stretnutí
 • Diskusie a ankety
 • Fotogalérie z firemných akcií
 • Evidencia a riadenie projektov
 • Výkazy odpracovaného času
 • HelpDesk
 • Evidencia a riadenie obchodných prípadov
 • Rezervácie zdrojov – zasadačky, automobily, notebooky
 • Moduly pre integráciu s ostatnými internými aplikáciami
 • Modul pre reporting

Podrobnejšie informácie ohľadom jednotlivých moduloch firemného intranetu nájdete v časti ActiveOffice.  

Chcete vedieť viac?

Máte záujem dozvedieť sa viac ohľadom možnosti implementácie firemného intranetu?

Neváhajte a ihneď nás kontaktujte.