Fotoalbum

V rámci služby Fotoalbum je možné vytvárať neobmedzené množstvo vlastných obrázkových galérií (fotoalbumov) a pridávať k nim neobmedzené množstvo obrázkov. Prístup k svojim albumom môžete poslať svojim kamarátom a známym formou tzv. prístupovej linky.

  • vytváranie neobmedzeného množstva fotoalbumov
  • priraďovanie neobmedzeného množstva fotiek do vytvorených fotoalbumov
  • hromadný upload fotiek do albumov
  • úprava fotiek
  • sprístupnenie, resp. uzamknutie albumu
  • možnosť prezerania obrázkov prostredníctvom funkcie slide show