Funkcie ActiveWebu

Rýchly skok na sekciu:

Funkcie ActiveWebu (PDF, 293 kb)
Predpripravené aplikácie (moduly) ActiveWebu nájdete na tejto stránke.
 
Legenda:
funkcia v základnej konfigurácii produktu
možnosť dokúpiť funkciu
nepodporovaná funkcia
Porovnanie vlastností v rôznych verziách ActiveWebu
Kľúčové vlastnosti        
Jednoduché a intuitívne riadenie obsahu internetových a intranetových stránok bez potreby ovládania web technológií verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Podporuje implementáciu akéhokoľvek dizajnu a štruktúry internetovej stránky verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Jednoduchá konfigurácia namiesto časovo náročného programovania umožňuje rýchlu implementáciu verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Užívatelia pracujú so systémom len prostredníctvom internetového prehliadača verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Výkonná databázová technológia podporuje škálovateľnosť, bezpečnosť a výkonnosť systému verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Možnosť prepojiť ActiveWeb s inými softwarovými systémami verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Vysoká úroveň bezpečnosti systému verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Možnosť plne prispôsobiť vlastnosti a aplikácie ActiveWebu vlastným potrebám verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Vytváranie a riadenie obsahu
Obsah je oddelený od grafického layoutu, čo umožňuje obsah znovu využiť verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Nové stránky sa vytvárajú pomocou šablón. Táto metóda podporuje konzistenciu grafického stvárnenia všetkých web stránok. Ktorýkoľvek HTML dokument môžete použiť ako šablónu pre nové stránky. Možnosť zadeliť šablóny do skupín šablón. verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Jednoduché riadenie štruktúry web stránok vďaka automatickému generovaniu stromovej štruktúry a indexu stránok. Celý projekt môžete prehliadať v stromovej hierarchickej štruktúre. Po publikovaní novej stránky systém automaticky aktualizuje stromovú štruktúru a index projektu bez potreby zásahu zo strany užívateľa. Nové stránky a kategórie môžete pridávať priamo v náhľade na stromovú štruktúru. verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Obsahuje výkonný systém riadenia verzií s možnosťou bezpečného návratu k predchádzajúcim verziám. Všetky súčasné aj predchádzajúce verzie web stránok sú uložené v úložisku obsahu ActiveWebu. verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Funkcia "Môj ActiveWeb" umožňuje užívateľovi vykonávať všetky aktivity z jedného miesta, čím značne zrýchľuje prácu so systémom.
"Môj ActiveWeb" obsahuje všetky dôležité nástroje pre vašu každodennú prácu:
 • Osobné aktivity (zoznam web stránok čakajúcich na schválenie, kontrolu, publikovanie)
 • Osobné web stránky (vami vytvorené, vami upravené)
 • Správa vášho hesla
 • Vaše privilégiá
verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Funkcia "Browse & Edit" umožňuje riadiť obsah priamo na web stránke, čím sa úprava obsahu stáva značne rýchlejšou verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu nepodporuje
Workflow systém (podporovaný e-mailovými správami) riadi celý životný cyklus obsahu a zaisťuje správnosť a relevantnosť obsahu. Typický workflow systém je prednastavený systémom. Sleduje obvyklý postup: Vytvoriť -> Nahliadnuť -> Skontrolovať -> Schváliť - Publikovať / Zamietnuť (a Archivovať, Obnoviť). verzia túto funkciu nepodporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Automatická archivácia obsahu, ktorého platnosť vypršala verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Náhľad na web stránku verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Jednoduché porovnanie publikovanej verzie web stránky a jej pracovnej verzie verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Nastavenie časovej platnosti obsahu verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Automatické generovanie navigačnej lišty verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Automatická generovanie mapy stránky verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Automatická generovanie indexu stránky verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Funkcia "Tlač stránku" verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Funkcia "Pošli stránku priateľovi" verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Plná viacjazyčná podpora
Jednoduché vytváranie a riadenie viacjazyčných web stránok verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Viacjazyčné užívateľské rozhranie verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Kompletná správa textov a popiskov v ActiveWebe umožňuje jednoducho pridávať neobmedzené množstvo jazykov verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Import a export zoznamu popiskov vytvorených v MS Excel verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Vyhľadávanie v zozname popiskov verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Viacjazyčná podpora pre HTML meta tagy verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Vyhľadávanie
Výkonný vyhľadávací engine Verity je štandardne vstavaný verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Vyhľadávanie na web stránkach, v dokumentoch, v úložisku obsahu ActiveWebu, alebo v ktorejkoľvek inej aplikácii verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Výsledky vyhľadávania môžu obsahovať zhrnutie obsahu nájdených dokumentov verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Podpora širokej škály typov dokumentov vrátane čisto textových súborov, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Rich Text Format (RTF), MS Notepad, SGML, XML, PDF, Adobe FrameMaker, WordPerfect, Ami Pro, Word Pro, QuattroPro, Lotus 1-2-3, Lotus Freelance, atď. verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Plná podpora pre Verity Query Language verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Štandardné a rozšírené vyhľadávanie pomocou operátorov, modifikátorov a wildcards verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Automatické inkrementálne indexovanie verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Rôzne vyhľadávacie metódy (fonetická, koreňová, filter podľa zón a atribútov) verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Personalizované výsledky vyhľadávania berú do úvahy nastavené obmedzenia prístupu jednotlivých užívateľov k obsahu verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) Editor EasyEdit
WYSIWYG editor EasyEdit umožňuje rýchle vytváranie a úpravu obsahu verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Práca s WYSIWYG editorom EasyEdit pripomína prácu s dobre známymi aplikáciami Microsoft Office verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Editor EasyEdit taktiež umožňuje priame vkladanie HTML tagov verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Jednoduché formátovanie textu:
 • Výber štýlu
 • Výber fontu (Font; Štýl; Veľkosť; Farebné podčiarkovanie)
 • Farba fontu/Farba pozadia fontu
 • Zvýraznenie, kurzíva, podčiarknutie
 • Zarovnávanie (doľava, na stred, doprava)
 • Zoznam (odrážky alebo číslovanie)
 • Zväčšiť odsadenie
 • Zmenšiť odsadenie
 • Horný / Dolný index
 • Odstavec
 • Odrážky
 • Číslovanie
verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Správa tabuliek:
 • Nová tabuľka
 • Vložiť / vymazať riadok
 • Vložiť / vymazať stĺpec
 • Vložiť / vymazať / spojiť / rozdeliť bunky
 • Náhľad okrajov
verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Spáva obrázkov:
 • Vložiť obrázok zo systému súborov na servri
 • Vložiť obrázok z počítača editora
 • Vložiť náhľad na obrázok
 • Riadenie vlastností obrázku
 • Absolútna pozícia
verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Správa liniek:
 • Do súčasného framu
 • Do nového okna
 • Do top framu
 • Do parent framu
verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Správa súborov:
 • Vložiť súbor zo systému súborov na servri
 • Vložiť súbor z počítača editora
verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Podpora funkcie "kopírovať a vložiť" z inej aplikácie verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Funkcia Späť/Obnoviť (viacnásobne) verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Horizontálna čiara verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Nová čiara verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Nájsť verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Mapa znakov verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Detailný náhľad verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Administratívny a užívateľský systém
Komplexný a vysoko upravovateľný užívateľský systém verzia túto funkciu nepodporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Možnosť prideliť rôznym užívateľom rôzne práva/privilégiá verzia túto funkciu nepodporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Každý užívateľ môže byť členom neobmedzeného množstva rôznych skupín užívateľov verzia túto funkciu nepodporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Užívatelia môžu mať viacero rolí (administrátor, editor obsahu, návštevník, atď.) verzia túto funkciu nepodporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Umožňuje prepojenie s existujúcim systémom správy užívateľov (LDAP, Active Directory, atď.) verzia túto funkciu nepodporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Ďalšie vlastnosti:
 • História prihlásení užívateľa
 • Špecifické privilégiá pre každý web objekt
 • Špecifické privilégiá pre každú tabuľku databázy
verzia túto funkciu nepodporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Aplikácia pre správu navigačného menu umožňuje riadiť a upravovať navigačný systém ActiveWebu. Administrátor má možnosť nastaviť hlavné kategórie, ľavé menu a ikony v hornej navigačnej lište. verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
ActiveWeb umožňuje riadiť zoznam elementov v referenčných tabuľkách systému (Codebooks). Administrátor môže meniť referenčné tabuľky systému ako napr. stavy workflowu, či dokonca pridávať nové. verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Štatistiky web stránky
ActiveWeb ponúka výkonný systém analýzy štatistík, ktorý umožňuje užívateľom monitorovať a analyzovať aktivity na stránke. Tento nástroj podporuje tabuľky a grafické znázornenie nasledovných údajov:
 • Page views
 • Sessions
 • Unikátne IP
 • Najúspešnejší deň, mesiac, rok
 • Mesačná, týždenná, denná a hodinová správa
 • Detailná štatistika jednotlivých web stránok
 • URL parametre
 • IP adresy
 • Referenčné servre
 • Hľadané termíny
 • Historické prehľady
verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje verzia túto funkciu podporuje
Internetový obchod
Táto špeciálna funkčnosť je súčasťou ActiveWebu vo verzii eShop, pričom jej riešenie v sebe spája katalóg produktov, objednávkový systém, evidenciu a históriu objednávok, evidenciu zákazníkov, platobné metódy, spôsoby doručenia, systém zliav a mnohé ďalšie výhody.
Tento systém štandardne obsahuje nasledovné predpripravené aplikácie:
 • Katalóg produktov
 • Direct mail / Newsletter
 • Riadenie formulárov

Poznámka: Podrobnejší popis týchto aplikácií nájdete v ďalšej časti tohto dokumentu.

funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Objednávkový systém
Štandardnou súčasťou internetového obchodu je nákup (resp. objednávanie) tovaru prostredníctvom nákupného košíka s bežnými funkciami:
 • Vloženie tovaru do košíka
 • Zmena počtu objednávaných kusov v košíku
 • Odstránenie tovaru z košíka
 • Prepočítanie celkovej hodnoty objednávky
  (so zahrnutím DPH, prípadne zákazníckej zľavy a poštovného za doručenie objednaného tovaru)
funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Evidencia zákazníkov, príjmanie a evidencia objednávok
 • Príjem, spracovanie a vybavenie objednávky (možnosť exportu do formátu MS Excel, prípadne iných formátov)
 • Evidencia identifikačných údajov zákazníka na základe jeho registrácie pri nákupe (meno, priezvisko, adresa, telefón, názov firmy, IČO...)
 • Sledovanie histórie realizovaných objednávok v rámci ActiveWebu (integrované vyhľadávanie na základe kritérií)
 • Sledovanie aktuálneho stavu všetkých objednávok (napr. nová objednávka, zrušená objednávka, vybavená objednávka, pozastavená objednávka)
 • Možnosť okamžitej zmeny stavu objednávky cez CMS
Systém evidencie zákazníkov a objednávok umožňuje osobitý prístup ku každému zákazníkovi.  
funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Zákaznícka zóna
Po registrácii má zákazník internetového obchodu možnosť prihlásiť sa cez pridelené prihlasovacie meno a heslo do zákazníckej zóny s možnosťou aktualizácie svojho profilu, sledovania histórie a aktuálneho stavu svojich uskutočnených objednávok, ako aj prípadných akcií a zákazníckych zliav.
funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Platobné metódy
Výber najpoužívanejších online platobných metód (CardPay, TatraPay, SporoPay, VÚB platby, atď.)
 • Editácia existujúcich typov platobných metód a ich parametrov
 • Pridávanie nových typov platobných metód
funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Spôsoby doručenia objednaného tovaru
Možnosť definovania viacerých typov doručenia tovaru a automatické stanovenie ceny poštovného na základe výberu spôsobu doručenia a celkovej hmotnosti objednávaného tovaru.
 • Pridávanie a správa spôsobov doručenia tovaru
 • Pridávanie nových lokalít na zasielanie tovaru
 • Definícia cenových relácií prepravného pre jednotlivé hmotnostné kategórie
funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Cenové akcie, zľavy
Možnosť aktívnej práce s nástrojmi na podporu predaja - vytváranie a prideľovanie zákazníckych či produktových zliav.
 • Definícia zľavy, jej konkrétnej hodnoty, či percentuálnej výšky
 • Definícia začiatku, resp. konca trvania zľavy, cenovej akcie
 • Možnosť adresovania konkrétneho typu zľavy vybraným zákazníkom
 • Vytváranie a zasielanie pravidelných zákazníckych direct mailov / newsletterov s upútavkou na aktuálne akcie
funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť
Ďalšie výhody
 • Tvorba, publikovanie a aktualizácia rôznych textových noviniek (napr. upútavky na akcie, zľavy, súťaže, tlačové správy atď.),
 • Tvorba, publikovanie a aktualizácia stránky s informáciami o internetovom obchode, obchodných podmienkach, či kontaktoch na predajné miesta,
 • Zber dát z formulárov na web stránke (napr. pripomienky k internetovému obchodu, spätná väzba od zákazníkov, či návštevníkov stránok), ktoré sú ukladané v databáze systému ActiveWeb a tiež zasielané na definovanú emailovú adresu.
funkciu je možné dokúpiť funkciu je možné dokúpiť verzia túto funkciu podporuje funkciu je možné dokúpiť