Funkčný update HR modulu pre klienta v oblasti IT

23.5.2013

V uplynulých dňoch sme ukončili práce na ďalšom funkčnom rozšírení nami navrhnutého a dodaného HR modulu pre klienta v oblasti IT a konzultačných služieb.

Realizované zmeny sa týkali najmä úprav v zmysle vylepšenia logiky GUI back-endovej časti IS. Doplnené však boli aj viaceré ďalšie funkčnosti, ktoré umožňujú kriteriálne vyhľadávanie a v konečnom dôsledku efektívnejšiu prácu s informáciami obsiahnutými v databáze uchádzačov o prácu.